חושבים פיזיקה

תוצאות סקר בתוך כלי נמצאים מים בטמפרטורה של 100 מעלות צלזיוס. אליהם מוכנסת קוביית קרח שהטמפרטורה שלה 0 מעלות צלזיוס. מסת המים ומסת קוביית הקרח זהות. מה תהיה טמפרטורת המים כאשר כל הקרח יותך ויהפוך למים?

 [231 משתתפים]
תשובהאחוז העוניםאחוז העונים בתצוגה גרפית
כ- 10 מעלות צלזיוס7%
כ- 50 מעלות צלזיוס48%
כ- 90 מעלות צלזיוס15%
אף לא אחת מהאפשרויות הנ"ל29%

להרחבת הידע בנושא "קרח ומים" לחצו כאן

סקרים נוספים:

רכיבה על אופניים במישור משופע

 

שני רוכבי אופניים עוזבים יחדיו את הקצה העליון של מדרון משופע וגולשים במורדו (הגלגלים מסתובבים, אך הרוכב לא מדווש). מסת הרוכב הכבד 90 ק"ג ומסת הרוכב הקל 60 ק"ג. מי יגיע ראשון לתחתית המדרון?

 


האם כדאי לרוץ או ללכת בגשם?

 

בימים גשומים כאשר שוכחים את המעיל ו/או את המטריה בבית ורוצים להשאר יבשים, האם צריך ללכת בגשם או דווקא לרוץ?


 

במבחן בפיזיקה כדאי לבחור שאלה:


נורת להט מאירה כתוצאה מהתחממות חוט להט, כאשר עובר דרכו זרם.

מהו המנגנון על פיו עובדת מנורת הפלואורסנט?

 


קוביית קרח, בטמפרטורה של 0 מעלות צלזיוס, מוכנסת לתוך כלי ובו מסה זהה של מים בטמפרטורה של 100 מעלות צלזיוס. מה תהיה טמפרטורת המים לאחר שכל הקרח יותך ויהפוך למים?

 


 

מהו הגורם הקובע  את צבע הלהבה?


 

 

נתון גוף הנמצא במצב שיווי משקל,

איזה משפט נכון מבין המשפטים הבאים?


אני נוהג/ת להשתמש באתר אל"פ בעיקר:


בתמונה שלפניכם מופיעה נערה האוחזת עדשה. הסיבה שעינה של הנערה מוגדלת היא:


 

גוף נמצא במצב של שיווי משקל. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון?


מהם הגורמים שהובילו להחלטה לבחור "פיזיקה"?


האם יהיה הבדל במשקלו של אדם אם יישקל פעם אחת בקוטב הצפוני ופעם שנייה על פני קו המשווה?

מיתקן משגר בו זמנית בכיוון אופקי שני כדורים זהים מאותה נקודה. בפגיעתם בקרקע, המרחק האופקי שעבר כדור Y גדול מזה שעבר כדור X . הזניחו את התנגדות האוויר. איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון?

קופץ במוט עובר רף בגובה של שישה מטרים ונופל על מזרן. הניחו שעובי המזרן זניח לעומת הגובה ממנו נופל הספורטאי, ושבשני המקרים (פגיעה במזרן ופגיעה בקרקע) ההתנגשות היא פלסטית. המזרן מרכך את הנפילה כי:

באיזה מהמקרים הבאים יכול רכב נע לבלום בזמן הקצר ביותר?

שני כדורים מוליכים תלויים זה ליד זה על חוטים מבודדים. הימני טעון במטען חיובי והשמאלי ניטראלי. בין הכדורים פועל כוח משיכה חשמלית. נוגעים באצבע בכדור השמאלי לפרק זמן קצר. כתוצאה מכך:

שתי קוביות זהות A ו-B מונחות על רצפה כשביניהן מכווץ קפיץ (איור a). לאחר שחרור הקפיץ הקוביות נעות ללא חיכוך במהירות v כל אחת (איור b) . מגדילים את המסה של B בלבד וחוזרים במדויק על הניסוי (איור c).

כדור קטן המחובר לקפיץ אנכי מתנודד סביב נקודת שיווי המשקל (ב). בנקודות הקצה (א ו-ג) המשקולת נעצרת לרגע. מה ניתן לומר על גודל תאוצת הכדור ועל גודל שקול הכוחות הפועלים עליו בנקודות העצירה?

על רצפתו החלקה של קרון נח מונחת מסה M קשורה בקפיץ k לקיר. לתקרה קשור בחוט חסר מסה באורך l כדור קטן m. m ו- M נעות בתנועה הרמונית פשוטה בתדירות זהה. מעניקים לקרון תאוצה ימינה. מה יקרה לתדירות התנודות?

לפניכם שתי מערכות לחימום מים הבנויות מסוללות אידיאליות זהות ומחוט מוליך הטבול בתוך כלי מים (הניחו כי רק לחלק הטבול, ab, יש התנגדות חשמלית). נתון כי החוט במערכת א' דק יותר מהחוט במערכת ב' (ראו איור).

בתמונה אנו רואים את האסטרונאוט האמריקני על פני הירח המוארים באור השמש. השמים שבתמונה שחורים, למרות אור השמש המגיע אל פני הירח כי:

מדוע לווין הנע סביב כדור הארץ אינו מתרסק על פניו?

מתצפיות רבות שנעשו על הירח ניתן ללמוד שהוא תמיד פונה אלינו עם אותו הצד. העובדה הזאת מלמדת אותנו ש:

נאס"א (NASA) מעוניינים לשגר לוויין שיקיף את כדור הארץ. איזה מבין המשפטים שלפניך הוא הנכון:

איך אתה/את נוהג/ת ללמוד פיזיקה?

שני רוכבי אופניים עוזבים יחדיו את הקצה העליון של מדרון משופע וגולשים במורדו (הגלגלים מסתובבים אך הרוכב לא מדווש). מסת הרוכב הכבד 90 ק"ג ומסת הרוכב הקל 60 ק"ג. מי יגיע ראשון לתחתית המדרון?

צעידה בקצב אחיד וזהה של גדוד חיילים על גשר עלולה לגרום להתמוטטותו של הגשר מפני ש-:

אדם עומד על מדרכה ושומע את צפירת המכונית החולפת על פניו. צליל הצפירה הולך ונהיה גבוה יותר כאשר המכונית מתקרבת אליו, והולך ונהיה ונמוך יותר כשהיא מתרחקת ממנו. מה הסיבה לכך?

מטבע שוקע בכוס מים. לעומת זאת אוניה גדולה צפה בים מישום ש-

בגרף מתואר גודל מהירותה של מכונית הנוסעת בכביש כפונקציה של הזמן. האם המכונית נוסעת לאורך כביש ישר או עקום?

מדוע איננו רואים את הראש של דג הסייפן (הכתום) השמאלי בתמונה המצולמת? צולם ע"י גל רדמרד, תחרות הצילום 2006

שני כדורים נעזבים ממנוחה מאותו גובה ובאותו רגע. כדור 1 מסתו m, כדור 2 מסתו 2m. במהלך נפילת הכדורים, מי מהמשפטים הבאים הוא הנכון, כאשר מזניחים את החיכוך עם האוויר

כאשר במהלך הרכיבה על אופניים יציבותם מופרת והם נוטים ימינה, על מנת למנוע את הנפילה על הרוכב להטות את האופניים:

לפניך תיבה שגימור כל פאותיה זהה. התיבה מונחת על רצפה בשני מצבים: מצב א בו התיבה מונחת על הפאה ששטחה גדול, ומצב ב בו התיבה מונחת על הפאה ששטחה קטן יותר. כדי להניע את התיבה ע"י דחיפה במהירות קבועה

אדם חוזר ביום חורפי מעבודתו לביתו, נכנס למטבח, ומוציא סיר מתכת מארון המטבח, ולאחר מכן נוטל לידיו את מגבת המטבח. איזה מהמשפטים שלפניך הוא הנכון?

בזמן הרכיבה על אופניים, מהו הכוח המניע את האופניים קדימה?

אישה שגובהה h עומדת על רצפה במקביל למראה מישורית. על מנת לצפות בדמותה המלאה:

קופסה אטומה מברזל, חלולה ובתוכה כדור ברזל מרחפים במים. מוציאים את כדור הברזל מתוך הקופסה, ומדביקים אותו לקרקעית הקופסה, מחוץ לה, ומחזירים את המערכת (קופסה וכדור מברזל) למקום ההתחלתי. כעת:

במאזניים שבתרשים כלי המים, הנמצא בכף השמאלית, מאוזן ע"י שתי משקולות הנמצאות על הכף הימנית. מכניסים אצבע אל המים מבלי שהיא , או כל חלק אחר של היד, נוגע בכלי או במאזניים. האם יופר שיווי המשקל?

בתרשים מוצגת מכונית הנעה במהירות שגודלה קבוע, על כביש אופקי במעקם (קטע כביש מעגלי). מהו הכיוון של שקול הכוחות הפועלים על המכונית במצב המתואר?

למרות שאני מתכונן למבחן לפעמים קשה לי כי

מעלית מורמת במהירות קבועה, באמצעות כבל מתכתי (צבוע באדום), כמתואר בתרשים. כל כוחות החיכוך זניחים. במצב זה, הכוח המופעל על המעלית על ידי הכבל כלפי מעלה:

כלי מכיל מים וקוביית קרח צפה. עם הזמן קוביית הקרח ניתכת (נמסה) והופכת גם היא למים. מה יקרה לגובה המים שבכלי לאחר שקוביית הקרח הפכה למים?

אדם יושב בסירה הנמצאת במנוחה באמצע אגם. באוניה שלו יש אבן גדולה. הוא לוקח את האבן ומכניס אותה באיטיות לתוך המים. האם כתוצאה מכך גובה המים:

מדוע אנחנו חשים בקור כשאנחנו עומדים ליד המקפיא כאשר דלתו פתוחה?

בשיעור ספורט שתי קבוצות תלמידים מתחרות במשיכת חבל. קבוצה א' מנצחת את קבוצה ב' כי:

מנורת להט מאירה כתוצאה מהתחממות חוט הלהט כאשר עובר דרכו זרם חשמלי. מהו המנגנון על פיו עובדת מנורת פלואורסצנט?

אסטרונאוטים מרחפים בלוויין של הארץ כי:

בניסוי מעבדה, על מנת לחשב את השיפוע של גרף ליניארי (קו ישר) ששורטט ע"פ תוצאות הניסוי, יש לבחור

על אחת מכפות מאזניים מונחת צנצנת סגורה ועל קרקעיתה נחה דבורה. על הכף השנייה מונחת משקולת המאזנת את המאזניים. במידה והדבורה תרחף בגובה קבוע מעל קרקעית הצנצנת:

תלמיד עומד ישר על מאזני-אדם. לאחר שהוא קורא את משקלו, הוא מכופף את הברכיים במהירות ועוצר. כתוצאה מכך הוראת המאזניים

בתמונה מערכת הנקראת מיראז' - מערכת שתי מראות כדוריות המונחות זו על זו. במראה העליונה פתח עגול. בתוך המערכת, בתחתיתה, מונח מטבע. האם ניתן לקבוע באמצעות חוש הראייה בלבד, האם אנו צופים במטבע או בדמותו?

התמונה שלפניכם צולמה ע"י התלמיד עומר רוזנבאום מתיכון אחד העם בפ"ת, במסגרת תחרות הצילומים 2005. בתמונה ניתן לראות דמות של שתי מכוניות הנוצרת על ידי עדשה. איזו מן הטענות הבאות נכונה?

גם הפעם נתון המעגל א. ההתנגדות הפנימית של הסוללה זניחה. מוסיפים נורה נוספת זהה, כמתואר במעגל ב. האם עוצמת האור של נורה 1 תשתנה כתוצאה מכך?

נתון מעגל א. ההתנגדות הפנימית של הסוללה זניחה. מוסיפים נורה נוספת זהה, כמתואר במעגל ב. האם עוצמת האור של נורה 1 תשתנה כתוצאה מכך?

במשך התנגשות חזיתית בין משאית גדולה ובין מכונית קטנה, הכח שהמכונית מפעילה על המשאית

נורת הלהט הביתית בד"כ 'נשרפת' מיד לאחר הלחיצה על מתג הפעלתה. מדוע דוקא בשלב זה ולא בזמן שהיא מאירה?

ב-3.10.05 ניתן יהיה לצפות בליקוי חמה מישראל. במהלך הליקוי השמש מוסתרת ע"י:

אם ממלאים כיור במים ומוציאים את הפקק, המים מתחילים להסתובב במהירות הולכת וגדלה. מי מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

פעולתו של נגן תקליטורים (CD) מבוססת על התופעה הפיזיקאלית הבאה:

ב-12.08.05 בשעה 03:00 לפנות בוקר ניתן יהיה לצפות בשיאו של מטר מטאורים הנקרא "פרסאידים". מהו המקור לשם "פרסאידים"?

כאשר אנו לוחצים על שלט הטלוויזיה האות הנשלח אל הטלויזיה הוא:

ב-21.6.05 התחילה עונת הקיץ. מהי הסיבה להיווצרותן של עונות השנה?