אני לא מצליח לקרוא את הקובץ זה מציג לי אותו ככה:
יוסי, 3/01/2012 17:15
µk•©½xסb«¥*@ ֳ@†gִ׳׀›BH©¸nhc†@ >$€¼שpP$E‘hCR9m„Gת}¨hBL y סאך÷E"#rlסד%@ְ#ָ›G  ¨¦o F$ (]€€7³ַ׳±EגJ ‚ <!€¼y‚9ָ•twwEה₪ם)ה-₪Ÿ`·-I¢Hִֵc€€ o‏ µ₪¦¦Fim?0Q$¾ G yŽPX}ףזֽ:oSZ[IIIX׀o@ ְ· žKMWֺצš5kT¸<$q‎w 2ֵB n@&°עכככ_yו•ֺֺJ]j°¦׃\@ } oL‡«׫«׳­[''/ֵ’ְ€@  o>''//ֵ’ָŽ$‰8Y.eA Hה-װ}V§‎_TTפָ#p[›ֿ‡ז@ 6 o6ֱףšה¬“¶ ׃):@ y ץ8tטו\VVjt0Ž עf&¡;wVUU)תה„™ס ָ[`†ֺ†jׁ¦mIem“ז,XJƒ |B yףֹ@x׳ Y$+k[$rע®Vj‚ א-הֽ[י®ֽ ’Tײ6$י ך‡ %€¼¹ֻ׳W¥[צZ´‘µם«q¡1€€77¨ת±ּZ+‹d?m‚ œ&€¼9Mװ—וֹֻ–- $ׁ‘›/H£ 8L ys¨‹°aƒ–n״phh אהֽ=¶¾(Y’ ‎—K2n[¾xE yףŠt:ך‘¶ֹŽdסגֵי¨œ:! ₪“ ע–Nתמױm%·I”א^-” @ְ·7‎†I^{ם5 f"oB ''€¼| ¯k¾·¥mףזֽ#¹ֽ´¡¥?€@2·dhש‏Yi›צ$¥m3g־פ}ci  o.ֲץ¸hK–/_Ž¶yLžך @|8(všװװװפֺ+¯H0%±ƒw ד o& ©´M9 JnCLNת 8A ys‚bZֻQ²¥m‘H$­ ¡r@ >"€¼שh0l4%¾nֳLׂ=^ &€¼xp-m{ה‘G׀¶ "M‡ !€¼¹ֳױ‎RY·¹ֿ˜  @9xֺ׀÷Mq’¬9~4pŸ עז>c§kˆח·''י4Zֺƒ ּ!€¼l,-¯הeֻ–¡m9š xK yף–wjµY^ֹ÷א¦´´4µ’x€€ב·ְ °¥mרIfְh( Vָ[Zס''S¹bI***נ“L†ֿB ב%€¼cל¥m6ֹ[0šK+! ₪› ע–מH ‏uכײי°»I@ֵ#€ .@>¶l’““£#7¿7”צA נהֽO£q][׫«כככ•אכVׂ8@ ‏#€¼שoL®´¨®®nח־÷ ְ¿M₪e€ J yףיָָRRGn>תhVV–O›H³ ר˜ עזֱַ±l·₪m:uףch @|7D–םײֳ?Œ]²ןֶ†A ֱ!€¼שn¬”ג¦8Il·|704הֽ_ֳµaֳy%“¾ם¯Q¡5€@ o>4ֵIךװMŽֹ>jM Lָ›_ֶם׀¡C555:rףKƒh  @|1zֺ¼y³B%}ׁ@ ר·פ¡6$Nעָ#ג–‏ֱ €€)·פ₪nq“םi י Z D yKף`jOR9 ג–זa z@ְ8ָ[:‡T±$:u[²dI:A€ L$€¼¥mTו*©¥Žֹi *† Œ&€¼¥gx-ח-…“א*™ž V@ְtָ[zFX¡’JŽD"י©žZ! ˜N yKֳWUUוחחד¼•פT „† עזץP׳ײײֺ „ ¸½זN}€@ָ ožxkkכתץכNB·§© הֽ»1W8‰2¸ו*©Iןj¥&@ ¡$€¼y7ל÷ל¦¼¼œ‹¼#NM€@ˆ o ¾Ž”ֱ½`ֱך£@ ב&€¼y1‏ײ‘›²¼¨Œ: @ #yףb¬[·N־[¹yֱš: פ@\Ÿ÷ƒ[ֲ¦S7׳k¢@ ¸B ysw.D£Qֹעוֻ­†ׂ! @אZָ›‹3B™ 2"ֻֽEִ @`ָ›‹SC™ r*))q±Š†  onֽ 2"K¹€ €¼% )שGָHžo@ p’ עז$ֽxYd¸‚•B! $L yKUֲ’ 0*„ אהֽa²–²e ™ c¥8@ I@’6דֺ׀ w3''‏€€»7''שVWWחההּœ9׃ֹB) € ’''€¼%ֿl7״–t %A H™ ע–2ֲ+(‰[קא›לP ‚ ה-x}^=tטVo•••־G)€ ה-5~½oֻ[R׳¹)¢ִ²(€ œ €¼9@Q’ףזֽ+**r ,Š€ '' o©R¬¯¯—½₪NR-ˆק! @ְ9ָ[J,µ-)-]y“R)¼ @ N@R"ZUUUVVֶ•7)Aהe@ .@לCױMֺד^²d‰‎"x€ !€¼ח×hֹeֻ–ב¿eŸ oB p עfmMM„ -›רx €€ֻ7;€Q²yףf-ל¼ּ;€ א>הֽcט¦ˆ’H$bחe ק oI3–ש–הˆ’₪ֱס oIֳײm¥ע(ֵׁ7I¿ֹ € אה-9ׂx”$ַ‹§! ₪‰ ע–x%,_¾<¹wx€ <''€¼%\ֹ “TPIןנ( ₪ƒ ע–(u%טf –n‰עג9@ i%€¼%Š_ׁ’Jגזײ›Dyס ´@ֲ¯d ¹''“ַ,‚ אָ[Bƒ mI%÷a/™,‚ אָנƒ d }*++‡”'' @ְ·בַAצ’x” ‰'' ר‰ ע6ּhhײװװT^^מ§Q£-€ 0 הm@,ר‚ DָP£ֶׂ-ˆsš6C הm¨iְׂo@ %€¼ :p,:§i6 Vo,ר.€ `&Vo+K73ח;½‚ BC yx¨9u ֽ· … ּ$€¼ 0®÷רF_%׳ּֽ)O¯ p@g–nב˜פ0™ עײtµt׃­7%%%&;}ƒ `:ה­כ^·yףז™>מפ€€ב·kX“÷M׳–>לt€€י·kF˜S7׃''<‎ƒ ֲB y»:ׂZ·iץֶׂ-,sŸ~B F@®ן–-[,Xְ•FOx:„… עvy₪»»»קלCPIX&>‎„ L''€¼]aLVVV²t3}ֲ׃?@ ,·״HkיVUUµxסג° ;‎„ `:ה-6ֲJו.ֽֿֿ7}¸י °@b#­ –na™עפה-¶tֳ…+³^B !"€¼e(`RA%!s÷ @ ֲ.o\[‚IN! 0»¼a ֶYOŸ! µ¼) ÷÷šֹּs÷„Ž@¨וM¦+¹Iו¬§ֳ€@„Z״™ ֱ §‹€@H „WT¢ֽIes‡tהי6 £ „Wָ0zb׃9@ לB*o•„}ג׃@ְt!•79•”••והה˜>¾פ€@H „T* י|§€@h„Q¢ׁhkk«Vo¡e: @ tֲ(o,B7ֽי0 >¡“7•טא­¢¢"|cM! „ˆ@טהם׀¡C%%%\¢9NW! P¼±3ֺyN§! ׀—¼)¢Df%3g־ 8׃a@ !#.y׃©›<”C6ִt€@ „KtE A%aœזפֹ›v&•סF÷[ר&9=† ֲH Dעֶ־d''8}† ֲJ Dעֶ־dX''9‎† ֲH ,עֶ־dg7}† BL ,עֶ־dˆ''9]‡ ֲH ,עֶ־dg7}† BL עֶ־dˆg8]‡ BJ עֶ־dHg7† BL עֶ־dˆg8]‡ BJְ|ycg2₪S›nC ב&`¾¼±3מNן! 0_tֱW„tv׃m@ ִ —7ֽ][[‹¼…x†׃u@ ₪ —·÷÷:ֽ••ׂב¥€ ֲJְpyדא-¬›~C a''`¸¼qנצ N! °0Yššštצ‰Dֲ:¸פ€@x ˜,o,ֲ;¯י9 zָ[ט§ ˜HְXy#%ְִיJŸ $JְXy#% ׁ)ְs€ L$`¬¼qנfגt¥O€ %€¼%JŠח @ @ּ”7¥tvvֺ¯$@#AS! @ְAfֺ›|&ִֺֺֻDQ€ ,ָ[°ֶ‹ײB €@B·„0ס ‹€ע¦ƒ7AQQQ°F‚ײB €€ƒ ”7e¼•––:ָˆ¢ @ p·ְ † ב (o„M?ל<@ְt¦ֹ›ׂtצFֶ›יף–‏A †€iעֱֶS€ D yc@ €€L“7 œ₪t €@עL“76''“Ÿ¼@ְ@Fֹ[}}}$ֹֺֺ2p ט $Cְ(ycg2™¡חY@ &@L]ת@ ´Œ’7B;י8 ~ּ‘7%twwwחחח3ֶ€ sה¥³€ גּ‘·h4×°I†€ זָ›²°šdNC €€E yc&@ €€ּ‘76'' œžt €€]†ָ›´­¨¨¿»׃€ק ˜Fְyדאֽ´‰I ₪F yKoC €€/ "o¼שrvׁ(@ i#`ˆ¼‘׃¶Dֵ€ |IְyֳŽֻ—S‹FA H''ה¸’t־ ך† אKָ›/‡…FA €@jL7גJR›¼ @ְ@&ָ[SS“r÷ ÷@ v ovֹס ר˜ עזדֱ¡i€ `—@או­µµ5''''·I»€ק ˜I נעֱֶ›™“^A H ע–?† _@|9,4 € R#€¼¥ֶ·! @ְ—7_ ‚ װ o©סדm@ נ%הֽ—ֳB£ @ 5ֱ–7’R}† `,`ֻIoֶNL:@ 5ָ[jx€ |I yףו°׀(@ H@°ו­³³S†“©אm@ 0@°וM¡%ששש ]‚ װ[X½¥6ת¼ @ְXָ›±CKַ „™@°וִ€0ֿ]ת@`ֱ–·ממn.2e~C €ְץ‚-o„–0§! @`@–7´9 @ ƒ°¼±3ֹ´† ו¸¦5 (o$½1­! @ yc@ €@ˆרל׀’ֽS÷ @ I–76''“k‡ "–7Vo!š§t€@’,oIצ”ַ! @ D· 6]… –76''ֳ3Mי) d Xp-Iv°y€@xXֲ3Hפ€ ’%€¼%KŒח! @ · M„ d X-Iv°y€@xX- ֿ4¥§€ ’%`yK¶«<@ ב!€¼…g¬י)\$׀ׁ]·§Yװlˆײ׳´^<ֵֹֺ( @€ִ#€ְjק¾yתִ=ױ|×כ³]ח>Zw÷½ס״ F–7n Hד¼¡jִ HֶŽT5]÷״׃—ֹ…Ž‹?ֻŽy’Fָ[בS5L pד–~fץ׫µl]§ =₪ֱ$`y &pZ ׃tžt²-z´ׂŸא@‚3V´A#02sD׀šL{ֽ!€¼™3–פi!?!{°zs‹G¥¥IT °¼eee)³›Q„ ׂK ה–0¦xװ„יcׂ6j3 ֻ[~~¾|¹ֲ<xפ~ p×f€oֳֲ¬‹ַש¡y´!´,o¡3:8‏Qףיƒm³[¿<iֺ­j״ר²1eף‹ז>4Q_פO;iI o!t÷ gœש´]YשY³ןHּ¦V¨rg,*ž8+ gSJ ·אס*BL סXַ‘m™£G־^:>;/3ִ$ט÷O X-סיœ¢Y! pמDחב­Z¢ֽY[·… ַt1x,o„–o÷ׁb#ָ…כ׀ײFueײדiDŸט„,oŽ]‚€ן tµ]¿©Af’׃œדצְׂנ@ֲ;צפֹQ²מ»ׁŸ79V’ֹ¾־ףנ’ עז%mך‚@€ hֵ¦u›Œ’• PR>p*w€»G׃#€¼7₪t.׀ ÷אF§nfהY | אs–·¢¢¢¦¦&Ÿף¥y0ƒ€´Mק”˜«#73zD/Œ''`y3~lט |B@·•* pR¶R¶}ׂ$ša oֳ"ג„š€l·־nS€ׂ נ" ץTZח,oה½m²ׁא¨¯iµl·n^:^%ֱכ -1 ֿW\KB<oי÷d)ש®s£r3ֻ—Eפ§URœ#`y#´ִ¹i@IטO@‡

כותרת: הוסף סמיילי
תוכן:
צרף קובץ (עד 200kb)
כותרת לקובץ:

שם המחבר:
דואר אלקטרוני:

הקלד את הקוד הבא:
Captchaהקשב והקלד את הקוד שתשמע

חזרה לפורום