הערכת שאלה, כדורים תלויים מתנגשים 1

*אני

 

*האם השאלה קשה?


קלה ביותר
קלה
קשה
קשה ביותר

 

*האם השאלה מעניינת?


לא מעניינת
מעניינת במידת מה
מעניינת
מאוד מעניינת

 

*האם חשוב לכלול שאלות כאלה בבחינת הבגרות?


לא חשוב
חשוב
די חשוב
חשוב ביותר
הערות