פתרון השאלה

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

א. המטען הוא שלילי
ב. באזור 1: מהדף. באזור 2: לתוך הדף. באזור 3: לתוך הדף.
ג.  1.6×10-19  קולון
ד. (1) כן
(2) לא
ה.  2.6×10-7s
ו. חלקיק ג
 

תשס"ח שאלה 4