תשס"ח (2008) שאלה 4

 

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינם מטעם משרד החינוך. 

השאלה

קישור לשאלון המפורסם באתר משרד החינוך

פתרון השאלה