פתרון השאלה

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה


א. R2
ב. 0.01 פרד
ג. לוח A: 0.2 קולון. לוח B: 0.2- קולון
ד. הזרם זורם מ- F ל- G.
ה. התרשים המתאים הוא ד.

 

תשס"ח שאלה 3