פתרון השאלה

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה


א. בקצה N.
ב. 23 אום.
ד. ההספק הכולל הוא e×I
ה. במקביל

 

תשס"ח שאלה 2