פתרון השאלה

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

א. מ-P ל- L.
ג. r=1.11W×mm2/m

ד. כדי שיהיה משתנה בלתי תלוי אחד (אורך) ומשתנה תלוי אחד (מתח).
ה. שיפוע הגרף היה קטן.

תשס"ח שאלה 1