תשס"ח (2008) שאלה 1

 

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינם מטעם משרד החינוך.

השאלה

קישור לשאלון המפורסם באתר משרד החינוך

פתרון השאלה