פיתרון השאלה

> סעיף א'   > סעיף ב'  > סעיף ג'   >סעיף ד'  >סעיף ה'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

  

סעיף ב'

 

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

                

 

סעיף ד'

 

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ה'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ח שאלה 4