פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  > סעיף ה'  > סעיף ו

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

          

   

סעיף ג'

             

סעיף ד'

 

סעיף ה'

סעיף ו'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ח שאלה 1