תשס"ח (2008) שאלה 1

השאלה ופתרונה המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה". זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. הפתרונות אינם מטעם משרד החינוך.

השאלה

פיתרון השאלה