לקראת מבחן במעגלי זרם

לתחתית עמוד זה מצורפת פעילות לסיכום הנושא מעגלי זרם לקראת המבחן בנושא זה.

מטרת הפעילות היא לסייע לכם לבדוק את הבנת הנושא ולאתר נקודות בהן אתם מתקשים. זהו את סוגי החיבור של נגדים בטור ובמקביל במעגלי זרם ישר, ונתחו את המעגלים: התנגדותם השקולה, הזרם הכולל, מתח ההדקים ונצילות המעגלים.

הפיתרון יפורסם כאן בקרוב.

עבודה נעימה! 

  קובץ הפעילות