פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  > סעיף ה'  > סעיף ו

 

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

               

 

סעיף ב'

          

     

סעיף ג'

                

   

סעיף ד'

 

   

סעיף ה' + סעיף ו'

סעיף ו'

 

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ז שאלה 1