פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  > סעיף ה' 

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

              

 

סעיף ב'

          

   

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

               

סעיף ד'

 

  

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ה'

 

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ז שאלה 2