חושבים פיזיקה

 

מעת לעת מופיעה בדף הבית שאלת הבנה בפיזיקה. אתם בוחרים את התשובה הנכונה לדעתכם, ואנחנו מסכמים עבורכם את הפיזיקה שמאחורי השאלה. כאן תוכלו למצוא את השאלות והפיזיקה שמאחוריהן, בנושא מעגלי זרם.


הקשר בין אופן חיבור נורה במעגל חשמלי ובין עוצמת האור של הנורה

בתמונה מעגל חשמלי המכיל סוללה ונורה 1. כיצד תשפיע הוספת נורה 2 למעגל החשמלי על עצמת ההארה של הנורה 1? כדי לענות על כך הצגנו בפניכם שתי שאלות שההבדל ביניהן הוא האופן שבו חוברה הנורה 2 אל הנורה 1. האם לאופן החיבור של הנורה 2 יש חשיבות מבחינת ההשפעה על עוצמת האור של הנורה 1? האם עצמת ההארה בהכרח תרד כי חיברנו יותר נורות לאותה הסוללה?