חושבים פיזיקה

 

מעת לעת מופיעה בדף הבית שאלת הבנה בפיזיקה. אתם בוחרים את התשובה הנכונה לדעתכם, ואנחנו מסכמים עבורכם את הפיזיקה שמאחורי השאלה. כאן תוכלו למצוא את השאלות והפיזיקה שמאחוריהן, בנושא דימיקה.


נפילה חופשית

שני כדורים נעזבים ממנוחה מאותו גובה ובאותו רגע. כדור 1 מסתו m, כדור 2 מסתו 2m. בהזנחת החיכוך עם האוויר האם במהלך נפילת הכדורים תאוצתם שונה? האם כח הכובד הפועל עליהם שונה?
כתבת סיכום לשאלת "חושבים פיזיקה" שהופיעה בדף הבית.

תנועת מכונית במעקם

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם: מה כיוון הכח השקול הפועל על מכונית הנעה במעקם כאשר גודל מהירותה קבוע?

חוק ראשון של ניוטון

אנחנו שאלנו בדף הבית מה גודלו של הכח שמפעיל כבל מתכתי על מעלית כאשר היא עולה מעלה במהירות קבועה. תוצאות הסקר וסיכום הנושא בגוף הכתבה.

משיכת חבל

בשיעור ספורט שתי קבוצות תלמידים מתחרות במשיכת חבל. מהו הגורם לניצחון של אחת הקבוצות? - פיזיקה בספורט.

הוריית מאזניים

שתי שאלות בנושא זה הוצגו בדף הבית. הראשונה עסקה בשינוי הוריית המאזניים כאשר אדם מכופף ברכיו במהירות ועוצר. השאלה השניה עסקה בשינוי הוריית מאזניים כתוצאה מכך שדבורה מתרוממת מקרקעיתה של צנצנת המונחת על מאזניים. מה בעצם מורות מאזניים?

החוק השלישי של ניוטון

אנחנו שאלנו אתכם שתי שאלות:
1. האם הכוחות הפועלים בין מכונית ומשאית בזמן ההתנגשות ביניהן שווים או שונים?
2. האם יש הבדל בשינוי המהירות של כדור שמסתו גדולה וכדור שמסתו קטנה כתוצאה מהתנגשות ביניהם?
על התשובות לשאלות, על הקשר בין השאלות והפניה לחומרי עזר בנושא החוק השלישי של ניוטון, בגוף הכתבה.