טילים ולווינים

ספר שהופיע במסגרת הפרוייקט "פיסיקה של מערכות טכנולוגיות".( מבנית סרוקה, העותק המודפס אזל וקשה להשיגו ).

הקבצים שלפניכם מסוג  PDF. בחלק מהמחשבים, כדי לקרוא קובץ מסוג זה, יש צורך תחילה לשמור אותו ולפתוח אותו מהמחשב האישי.

 

  פרק ראשון: עקרון תנועת הטילים
  פרק שני: הבעירה וסוגי הדלק בטילים
  פרק שלישי: הנחיר - פתח הפליטה של החומר ההודף
   פרק רביעי: כוח המשיכה של כדור הארץ
  פרק חמישי: נפילה חופשית, חוסר משקל וזריקה אופקית
  פרק שישי: תנועה במסלול מסביב לכדור הארץ