שאלוני בחינת בגרות ופתרונם

 

שאלוני בחינות הבגרות המובאים כאן הם מתוך אתר משרד החינוך.

התשובות אינן מטעם משרד החינוך.


קיץ תשע"ג


קיץ תשע"ב

קיץ תשע"א

קיץ תש"ע

קיץ תשס"ט

קיץ תשס"ח

קיץ תשס"ז

קיץ תשס"ו

קיץ תשס"ה

קיץ תשס"ד

קיץ תשס"ג

קיץ תשס"ב

קיץ תשס"א