פרקים בחשמל ומגנטיות

זינגר דוד

בספר 6 פרקים:

  • אלקטרוסטטיקה
  • הזרם החשמלי, התנגדות חשמלית
  • מעגלי חשמליים
  • השדה המגנטי
  • השדה המגנטי של זרם חשמלי
  • השראה אלקטרומגנטית

הספר כולל גם: תצלומים ותרשימים בשלל צבעי הקשת, דוגמאות עם פתרונות מלאים ומפורטים, שאלות ובעיות, מטלות באוריינות מדעית, נוסחאון, פתרונות סופיים.

ד"ר דוד זינגר יקבל בתודה הערות ותיקונים לדוא"ל : david.zinger@gmail.com