פרקים במכניקה

זינגר דוד

בספר 7 פרקים:

  • מדידות יסודיות זמן ומרחב
  • תנועה בקו ישר
  • וקטורים וסקלרים
  • חוקי ניוטון
  • זריקה אופקית ותנועה מעגלית
  • עבודה ואנרגיה
  • תנע ושימורו
  • כבידה (גרביטציה)

הספר כולל גם: תצלומים ותרשימים בשלל צבעי הקשת, דוגמאות עם פתרונות מלאים ומפורטים, שאלות ובעיות, מטלות באוריינות מדעית, נוסחאון, פתרונות סופיים

ד"ר דוד זינגר יקבל בתודה הערות ותיקונים לדוא"ל : david.zinger@gmail.com