שאלוני בחינת בגרות ופתרונם

 

החל מקיץ תשס"ח יחול שינוי במבנה השאלון 917091. השאלון בקיץ הקרוב יכלול בסה"כ תשע  שאלות המחולקות לשלושה פרקים: שלוש שאלות במכניקה, שלוש באלקטרו-מגנטיות ושלוש בקרינה וחומר. הנבחן יידרש, כבעבר, להשיב על 5 שאלות, אולם יהיה עליו לבחור לפחות שאלה אחת מכל פרק. משקלן היחסי של השאלות יהיה זהה - 20 נק' לכל שאלה.

שאלוני בחינות הבגרות המובאים כאן הם מתוך אתר משרד החינוך

התשובות אינן מטעם משרד החינוך.


קיץ תשע"ב (2012)

קיץ תשע"א (2011)

קיץ תש"ע (2010)

קיץ תשס"ט (2009)

קיץ תשס"ח (2008)

קיץ תשס"ז (2007)

קיץ תשס"ו (2006)

קיץ תשס"ה (2005)

קיץ תשס"ד (2004)

קיץ תשס"ג (2003)

חורף תשס"ב

קיץ תשס"ב (2002)

קיץ תשס"א (2001)