3 יחידת לימוד


מדעי הטבע מאפשרים לנו להסתכל על העולם ולהבין תופעות בדרך הניסוי והחקר ועל ידי שימוש בכלים כמותיים ובחשיבה ביקורתית. הפיזיקה, שהיא מקצוע כמותי ביסודו, מאפשרת ללומד להכיר את החוקיות הקיימת בעולם ולהסביר תופעות טבע הקשורות לעולם החומר. כמו כן היא מהווה בסיס למקצועות מדעיים אחרים. לימודי פיזיקה הם נכס לכל תלמיד שיבקש להמשיך בלימודים אקדמיים, גם אם אין הוא מתעתד לעסוק בפיזיקה, במדעים או בטכנולוגיה. לפיכך, מטרתה של הוראת הפיזיקה בתיכון היא לספק תשתית השכלתית כללית לאזרח המחר. במיוחד נכון הדבר במקרה של התמחות ברמה הרגילה (3 יח"ל) בפיזיקה.