1 יחידות לימוד

לימודי הפיזיקה ברמה של 1 יח"ל אפשרית באחד משני המסלולים הקיימים:

  • פיזיקה של מערכות טכנולוגיות המטפלת במערכות טכנולוגיות כגון: דוד שמש וחשמל בבית, בצרוף ההסברים הפיזיקליים הצמודים לנושאים הטכנולוגיים.
  • פעימ"ה (פיזיקה פעלתנית יחידנית בשרות המקצוע) המכילה נושאים פיזיקליים שונים כמו מכניקה וחשמל בצרוף אלמנטים טכנולוגיים השייכים לנושא הפיזיקלי.