5 יחידות לימוד

כל תלמיד תיכון הלומד פיזיקה בהיקף של חמש יחידות לימוד חייב להיבחן בבחינת בגרות במעבדה. בחינת המעבדה מהווה יחידת לימוד אחת מתוך חמש היחידות.  הבחינה יכולה להיערך באחת משתי מתכונות: מתכונת רגילה ומתכונת החקר.

מעבדה במתכונת רגילה

מעבדה במתכונת חקר