שאלות חזרה

 

שאלות לחזרה ולתרגול


מעגל חשמלי הכולל ארבע נורות

דף העבודה כולל שאלות העוסקות בהבנת ההשפעה על הזרם החשמלי במרכיבי המעגל כתוצאה של שינוי במעגל שבא לביטוי ניתוק אחת הנורות.

מעגלי זרם- היבט יישומי