שאלות חזרה

 

שאלות לחזרה על הנושא "השראה אלקטרו-מגנטית". 


תנועת מוט בשדה מגנטי אחיד