שאלות חזרה

 

שאלות לחזרה על הנושא "מבנה האטום". 


קווים ספקטרליים - שאלת חקר