מתלבטים: מכניקה

נתקלתם בשאלה בשיעורי הבית? קראתם משהו בספר הלימוד ואתם זקוקים לעזרה? קראתם משהו כאן באתר ואתם מבקשים עוד הבהרה? אתם רוצים המלצה לעוד ספר לימוד?
אתם מוזמנים לשאול על כל נושא הקשור ללימודי הנושא מכניקה,  ואתם מוזמנים גם לענות לשאלות שנשאלו ע"י אחרים. המשיבים מתבקשים לציין האם הם מורים, תלמידים או אורחים.
התשובות בפורום זה יופיעו כלשונן, כפי שנכתבו. למערכת האתר אין כל אחריות על נכונות התשובות.

שימו לב: כותרת ההודעה מוגבלת באורכה. על הכותרת להיות תמציתית וקצרה.

הנהלת הפורום שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעה שנכתבה בצורה שאינה הולמת או הודעה שעלולה לפגוע באוכלוסיית משתמשי האתר.

לפני השימוש בפורום אתם מתבקשים לקרוא את "כללי השימוש בפורום".

הוסף נושא חדש
שאלה gal   | 18:44 24/05/2011
ל- gal - פיתרון התרגיל יור   | 22:17 24/05/2011
אמנע מהצבת מספרים, כי היא מיותרת

נסמן את המסה הכוללת של הסל + החול M
נסמן את מסת האדם m
במצב ההתחלתי, M נמצא בגובה d מעל הקרקע

א. 1. הכוחות הפועלים על m הם: mg מטה, T מעלה (שגובר עליו)
הכוח השקול = T - mg = קבוע => תאוצה קבועה

א. 2. נמצא את תאוצת המערכת M+m
מחוק שני על m:
T - mg = Ma
מחוק שני על M:
Mg - T = ma
נחבר את המשוואות
zz (M-m) g = (M+m) a
a= (M-m) g / (M+m) zz

יש לנו את גודל התאוצה a
נגדיר ציר y שראשיתו בקרקע וכיוונו החיובי מעלה
מקום-זמן של M:
y = d - 0.5a t^2
מקום-זמן של m:
y = 0.5 a t^2

כדי למצוא את רגע המפגש, נשווה
d - 0.5 a t^2 = 0.5 a t^2
נמצא את רגע המפגש t

מהירותו של m ברגע t היא
v = at

ב.1. נתבונן בביטוי ל- a שמצאנו בתחילת א.2
הכוח השקול הוא F = (M+m) a = (M-m) g
F1 הוא כמובן הביטוי הזה כאשר M הוא הנתון שהגדרנו.
רואים שככל ש-M (מסת הסל +חול) קטן, F קטן.
F2 הוא כמובן הביטוי הזה כאשר M = מסת הסל הריק בלבד (לקח לחול חצי שניה להתרוקן)
הוא שלילי כי במצב זה m > M

ב. 2. בגרף כוח-זמן השטח = מתקף
נחשב את השטח בין הגרף לציר האופקי (שני משולשים)
זהו המתקף
המתקף = השינוי בתנע
יש לנו mv תחילי (מסת האדם * המהירות שמצאנו בא2)
mv תחילי + המתקף = mV סופי

mV סופי חלקי V = m שמבקשים
הוסף נושא חדש