מתלמיד אל תלמיד

 

במדור זה נפרסם חומרים שנערכו ונשלחו אלינו ע"י תלמידי פיזיקה.

החומרים מתפרסמים כאן כלשונם, ללא עריכה.

יצירת זרם מושרה בסליל

מאת: שחף ויינזון, בוגר פיזיקה מבית הספר תיכון שש שנתי "אלדד"
9/08/2007