משרד החינוך בסיוע גורמים אקדמיים נוספים מקיימים במהלך שנת הלימודים פעילויות ותחרויות במטרה לעודד בני נוער להרחיב ידע ולהעשיר את ידיעותיהם ומיומנויותיהם.

ציבור המורים מתבקש לעודד את תלמידיהם ליטול חלק ולהשתתף בתחרויות אלו.

האולימפיאדה לאסטרונומיה וחקר החלל ע"ש פרופ' דרור שדה
האולימפיאדה לאסטרונומיה וחקר החלל ע"ש פרופ' דרור שדה - אוניברסיטת תל אביב עורכת מדי שנה את האולימפיאדה לזכרו של פרופ' דרור שדה, המיועדת לבני נוער ותלמידים מצטיינים מכיתות י'-י"ב, באופן תחרותי, באחד השטחים המובילים במדע. הנושאים העיקריים באולימפיאדה הינם - כוכבים ושלבי התפתחותם * עצמים מיוחדים ביקום (פולסרים, חורים שחורים, קווזרים וכו') * גלקסיות ומבנה היקום * השמש ומערכת השמש * חלליות ולווייני מחקר אסטרונומי * טלסקופים ארציים וטלסקופי חלל. התחרות כוללת 4 שלבים שלושת המקומות הראשונים זוכים בפרסים וכן תלמידים שיגיעו לשלב הגמר וימלאו את דרישות סדנת הגמר במלואן יזוכו בציון 100 ביחידת קרינה וחומר בפיזיקה (ציון בחינה).

אולימפיאדה לחקר החלל ע"ש אילן רמון
אולימפיאדה לחקר החלל ע"ש אילן רמון - האולימפיאדה המדעית הצעירה לזכרו של אילן רמון ז"ל וצוות קולומביה בסימן "חקר החלל והיקום" מיועדת לתלמידי בתי הספר בחטיבות הביניים בכיתות ז'- ט'. מטרתה לטפח מצוינות מדעית-טכנולוגית. במהלכה נדרשות קבוצות תלמידים לפתור בעיות בתחומי חקר החלל והיקום ולהציג את פתרונן לפני ועדת שיפוט. במהלך גיבוש הפתרון של הבעיה הקבוצות מתייעצות עם מומחים, מאתרות חומרים רלוונטיים באינטרנט ועוד. התחרות מסתיימת ברגע שיא בו מחולקים הפרסים לקבוצות המצטיינות בהשתתפות נציגי חיל האוויר ומשפחת רמון.

תחרות צילום
תחרות הצילום נערכת מידי שנה ע"י המרכז הארצי למורי הפיזיקה. לראשונה נערכה התחרות לרגל שנת הפיזיקה הבינלאומית, 2005.
במסגרת התחרות, תלמידים הלומדים פיזיקה בבית ספר תיכון מוזמנים לצלם ולהציג בתחרות תמונות המתארות תופעות הקשורות לפיזיקה – תופעות טבעיות, מצבים בחיי היום יום או מצבים יזומים. על התלמיד להוסיף הסבר לתמונה המתבסס על עקרונות פיזיקאליים הבאים לידי ביטוי בתופעה המוצגת בתמונה.
השופטים בתחרות: מורים לפיזיקה, פיזיקאים, צלמים מקצועיים, תלמידים, נציגי המרכז הארצי למורי הפיזיקה ונציגי הפיקוח על הוראת הפיזיקה.

 Previous Page