מעבדה

פעילות: מה לא בסדר בגרפים?

ככה לא משרטטים גרף. מדוע? היכנסו ומצאו את הטעויות.