קרינה וחומר

גלים מכאניים ואלקטרומגנטיים

המודל הדואלי של האור

חקירת ניסוי האפקט הפוטואלקטרי

פעילות שמטרתה לחקור גרף תוצאות ניסוי בנושא "האפקט הפוטואלקטרי".

מבנה האטום

שתי פעילויות: המודל של רתרפורד, בליעה ופליטה של קרינה באטום

גרעין

פעילות אינטרנט שמטרותיה:
הבנת המושגים התפרקות רדיואקטיבית, זמן מחצית החיים וקבוע ההתפרקות.
מציאת זמן מחצית החיים וקבוע ההתפרקות של יסוד רדיואקטיבי מתוך גרף של מספר גרעיני האב במדגם כפונקציה של הזמן.