אלקטרומגנטיות

הקשר בין מטענים חשמליים, קווי השדה החשמלי והפוטנציאל חשמלי

דף העבודה עוסק בתרגול להבנה מעמיקה ומציאת הקשר בין קווי השדה החשמלי שנוצר על ידי מטענים חשמליים ומציאת הקשר בין קווי השדה החשמלי והפוטנציאל החשמלי שנוצרים על ידי מטענים חשמליי

מעגל חשמלי הכולל ארבע נורות

דף העבודה כולל שאלות העוסקות בהבנת ההשפעה על הזרם החשמלי במרכיבי המעגל כתוצאה של שינוי במעגל שבא לביטוי ניתוק אחת הנורות.

תנועת אלקטרון בשדה חשמלי ובשדה מגנטי

שדות וכוחות מגנטיים 1

שדות וכוחות מגנטיים 2

לקראת מבחן באלקטרוסטטיקה

פעילות המורכבת מארבע משימות. מטרת הפעילות היא לסייע לכם לבדוק את הבנת הנושא אלקטרוסטטיקה ולאתר נקודות בהן אתם מתקשים.

לקראת מבחן במעגלי זרם

בדיקת ההבנה של הנושא ואיתור הנקודות בהן אתם מתקשים