מכניקה

קינמטיקה

שאלות חזרה לקראת מבחן

קינמטיקה- מסכמים

מספר פעילויות שמטרתן לבסס את הקשר בין מושגי היסוד בקינמטיקה לאחר שנלמדו.

קינמטיקה: מה בין מהירות לתאוצה

העמקת הבנת הקשר בין התאוצה והמהירות.

דינמיקה 1

מספר פעילויות שמטרתן "לעשות סדר" בחוקי ניוטון.

דינמיקה 2

שאלות חזרה

תנע ושימורו

שאלות חזרה

אנרגיה מכנית ושימורה

שאלות חזרה

כבידה

שאלות חזרה

בדיקת יחידות

שאלות חזרה לקראת מבחן