שאלות חזרה

 

שאלות לחזרה על הנושא "המודל הדואלי של האור". 


האפקט הפוטואלקטרי 1

האפקט הפוטואלקטרי 2

גוף שחור – שאלת חקר