האפקט הפוטואלקטרי 2


אלומה של אור אולטרה סגול פוגעת במשטח העליון של אלקטרוסקופ.


סמן את כל ההיגדים הנכונים:

א. אם האלקטרוסקופ היה טעון מלכתחילה במטען חיובי הוא יתפרק

ב. אם האלקטרוסקופ היה טעון מלכתחילה במטען שלילי הוא יתפרק

ג. אם האלקטרוסקופ לא היה טעון בתחילה הוא יטען במטען חיובי

ד. אם האלקטרוסקופ לא היה טעון בתחילה הוא יטען במטען שלילי

ה. אם האלקטרוסקופ לא היה טעון בתחילה הוא לא יטען


 
* התמונה מתוך הספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן.

  לנוחותכם השאלה כקובץ word