שאלות חזרה

 

שאלות לחזרה על הנושא "תופעות יסודיות של האור". 


שבירה דרך מנסרה

דג מתבונן בצוללן

מטול שקפים

עדשה מרכזת 1

עדשה מרכזת 2

עדשה מרכזת 2