עדשה מרכזת 1


אלומת אור נשלחת לעבר אקווריום ופוגעת בעדשה קמורה עשויה מזכוכית הנמצאת במים.

בהשוואה לרוחק מוקד העדשה מחוץ למים, רוחק מוקד העדשה במים יהיה (סמנו את התשובה הנכונה):

א. קצר יותר

ב. ארוך יותר

ג. לא ישתנה
 

  לנוחותכם השאלה כקובץ word