מטול שקפים

דמותו הברורה 'P של זבוב, P, הנמצא על גבי מטול שקפים, נוצרת על גבי מסך כמוראה בתרשים.

כאשר מקרבים את המסך למטול צריך:

א. להרים את העדשה

ב. להוריד את העדשה

ג. להשאיר את העדשה במקומה

  לנוחותכם השאלה כקובץ word