שבירה דרך מנסרה


צופה הנמצא בנקודה O מתבונן בשני קווים מקבילים סמוכים זה לזה דרך טבלה בעלת עובי העשויה מפרספקס. הטבלה נמצאת בזווית מסוימת ביחס לדף עליו משורטטים הקווים (ראה תרשים).

ביחס למה שהיה רואה הצופה ללא טבלת הפרספקס הוא רואה את הקווים (בחרו את כל התשובות הנכונות):

א. מוסחים ימינה

ב. מוסחים שמאלה

ג. במרחק גדול יותר זה מזה יותר

ד. במרחק קטן יותר זה מזה

ה. בדיוק אותו הדבר

  לנוחותכם השאלה כקובץ word