דג מתבונן בצוללן


דג מתבונן בצוללן דרך בועת אוויר. סמנו את כל התשובות הנכונות:

א. בתנאים מסוימים יכולה דמותו של הצוללן להיות הפוכה ובתנאים אחרים ישרה.

ב. דמותו של הצוללן תמיד תהיה מוקטנת

ג. דמותו של הצוללן תמיד תהיה ישרה

ד. בועת האוויר יכולה לשמש כ"זכוכית מגדלת" (בועה מגדלת)

  לנוחותכם השאלה כקובץ word