עקיפה


אור כחול בעל אורך גל l עובר דרך סדק יחיד שרחבו a ויוצר תבנית התאבכות על גבי מסך הנמצא במרחק גדול מן הסדק. אם מחליפים את האור הכחול באור אדום בעל אורך גל l 1.5, אפשר ליצור את אותה תבנית התאבכות אם משנים את רוחב הסדק ל: (סמן את התשובה הנכונה ונמק את בחירתך)

א. a/3

ב. a/32

ג. אין שום צורך לשנות את רוחב הסדק

ד. 1.5a

ה. 3a

ו. לא קיים שום רוחב של סדק שיכול ליצור את תבנית ההתאבכות המקורית


נימוק: ________________________________________________________

____________________________________________________________

  לנוחותכם השאלה כקובץ word