שבירה של האור


אור בעל אורך גל של 633nm פוגע בתיבה עשויה זכוכית. בכל היגד סמנו את התשובה המתאימה כך שההיגד יהיה נכון:

א. התדירות של האור בתוך הזכוכית גדולה מ/קטנה מ/ שווה ל/ זו שבאוויר

ב. אורך הגל של האור בתוך הזכוכית גדול מ/קטן מ/ שווה ל/ זה שבאוויר

ג. המהירות של האור בתוך הזכוכית גדולה מ/קטנה מ/ שווה ל/ זו שבאוויר

 

  לנוחותכם השאלה כקובץ word