שאלות חזרה

 

שאלות לחזרה על הנושא "גלים מכניים ואלקטרומגנטיים". 


שבירה של האור

עקיפה

פולסים וגלים מכניים חד ממדיים

1/06/2014