פעילות: מה לא בסדר בגרפים?

לפניכם שלושה גרפים. מה לא בסדר בגרפים? לחצו על כותרת מספר הגרף, עיינו וחשבו.

 

גרף מספר 1

מצאו לפחות 6 טעויות

גרף מספר 2

מצאו לפחות 6 טעויות

גרף מספר 3

מצאו לפחות 5 טעויות