בדיקת יחידות

ממלאים בלון גז. הצפיפות של הגז בבלון גדלה בקצב של 0.0043 ק"ג למטר מעוקב בשניה. בחרו את כל  התשובות המביעות נכונה קצב זה:

א. 4.3x·10-6 g/cm3·sec

ב. 4.3x·10-6 g·cm-3·sec-1

ג. 0.0043kg·m-3·sec-1

ד. 0.0043kg/m3·sec-1

ה. 4.3g·m-3·sec-1

  לנוחותכם השאלה כקובץ word