קריאת גרף

מכונית נוסעת לאורך מסלול ישר בכיוון החיובי של ציר ה – x. מרחקה מהראשית כפונקציה של הזמן נראה בציור.


כאשר המכונית משנה את מהירותה היא עושה זאת בקצב קבוע. השלימו את התשובה בכל אחד מהמקרים הבאים. בחרו את ההשלמה מתוך המבחר הבא:
גדול מ; קטן מ; שווה ל

א. גודל התאוצה בשנייה ה - 36 ______________ גודלה בשניה ה -  15.

ב. בשניה ה - 46 גודל המהירות ______________ גודלה המרבי.

ג. גודלה של המהירות _________________ אפס בשניה ה – 23.

ד. בשנייה ה – 58 גודלה של התאוצה __________________ אפס.

ה. בשנייה ה – 4 גודלה של התאוצה _______________ אפס.

ו. ערכה של המהירות בשניה ה - 10 ________________ זה שבשניה ה – 70.

 

  לנוחותכם השאלה כקובץ word