אורך גל דה ברויי וניסוי התאבכות ועקיפה של אלקטרונים

מאת: שולמית קפון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחוות.

 

  מצגת משולבת בשלושה סרטונים קצרים
  דף עבודה נלווה למצגת