Heart in a Shadow, מקום ראשון
הגדל

מירה ברשאי ,יוליה טוליסוב,  מריה ורז'יקובסקי
מקיף ע"ש רגר, באר שבע

לחצו על התמונה על מנת לצפות בה בהגדלה

  הסבר התלמיד/ה לתמונה